Albon Group

Albon Group OÜ on hoogsalt arenev firma, mis on asutatud omakapitalil, ning tegutseb edukalt remont-ehitustööde, järelevalve- ja kõrgtööde turul alates aastast 2008. Firma põhisuunaks on remondi-, ehitus- ja järelevalvetööde laia nimistu teostamine kõrgustel ning raskesti ligipääsetavates kohtades kõrgprofessionaalsel tasemel kõigi ohutusnõuete ja –sertifikaatide järgimisega, nii toestusega kui toestuseta positsioneerimistes. Firma esmaseks eesmärgiks on kõrgkvaliteetsete teenuste osutamine konkurendivõimelise firma poolt Euroopa industriaalteenuste turul kui töövõtja või alltöövõtja, ning samuti outstaffing’u alusel.

Väärtused

 Albon Group OÜ arvab enda põhiliseks väärtuseks olevat kõrgprofessionaalset inimressurssi, kes on valmid kiirelt reageerima ning näitama üles julgust ebastandardsete otsuste vastuvõtmisel, mis põhinevad, muidugi, ohutusel. Kõik töötajad läbivad kohustuslikult vajaliku õppe, regulaarseid treeninguid ning Euroopa tasemel sertifitseerimise. Firma jälgib pidevalt seadmete uuendusi ning uusi tehnoloogiaid, motiveerib ning ergutab oma parimaid spetsialiste.

Ohutus

Ohutus on kõigi Albon Group OÜ poolt teostavate tööde põhjapanev kriteerium. Seoses sellega firma orienteerub sellistele spetsialistide väljaõpet teostavatele süsteemidele nagu näiteks IRATA ja IQSA, mis on suunatud riskide väljaselgitamisele töökohtadel ning ohutusnõuete eiramise tagajärgede selgitamisele. Spetsialistide ettevalmistamise käigus on tähtsal kohal nii teoreetiline kui praktiline väljaõpe.

Tellija huvid

Kvaliteet, hind, tootmiskultuur, operatiivsus, professionaalne kogemus, parimate materjalide ning tehnoloogiate kasutamine aitab meil saavutada parimad tulemused. Meie hinna määravad omahind ning mõistlik tulu. Me üritame pakkuda tellijale võimalikult paindliku maksegraafikut. Tööde teostusel me vaatleme oma tootmiskultuuri alati tellija vaatepunktist. Reageerime tellimustele võimalikult kiiresti. Firma ei peatu juba saavutatul, vaid võtab aktiivselt omaks aina uusi tegevusvaldkondi. Regulaarne treening ning töötajate väljaõpe aitavad meil pidevalt areneda.

Kollektiiv

Albon Group OÜ on mõttekaaslaste ja tõeliste professionaalide kollektiiv, kes suudavad koos lahendada kõik keerulised ülesanded. Sellele aitab paljuski kaasa firma filosoofia. „Ammendamatu soov end täiustada, huvi määrata endale raskeid ülesandeid ja jõuda eesmärkideni, suur töökogemus, professionaalsus – see on meie töötajatel kahtlemata olemas. Kuna nende osadeta on väga raske vastata kõrgetele kvaliteedi ja ohutuse standarditele, millele on rajatud Albon Group. Aga need ei ole ainsad meie tiimi eristavad tunnused. Valmidus teostada ennast 100%, oskus leida kõige tõhusamaid lahendusi, vastutusvõimelisus, optimism ja sõbralikkus – need on mõõdupuud, millest me lähtume, kui avame uksi oma kollektiivi.“ Julgus, kindlameelsus, ettevõtlikkus, aktiivsus – need lahutamatud osad kõigil Albon Group kollektiivi kuuluvate kõrgprogessionaalsete töötajatel.