Nõuded õppesse kandideerijale

„Köisligipääsu tehnik”

 • Vanus üle 18 a
 • Arstitõend, mis kinnitab tervisliku sobivust kõrgtööde läbiviimiseks. Läbivaatus peab olema tehtud kindlate riskide arvestusega ning sisaldama märget „Töötamiseks sobilik”.

IRATA reeglite kogu 2.3.1.1.3
Köisligipääsu spetsialistid peavad olema füüsiliselt ettevalmistatud ning mitte põdema haigusi, mis segaksid kõrgel töötamist. Vastunäidustusteks on:

 • alkoholi- ja uimastisõltuvus;
 • diabeet;
 • epilepsia, krambid, minestamine;
 • kõrgusehirm
 • „vertigo” haigus / peapööritus / probleemid liigutuste koordinatsiooniga;
 • südamehaigus / valud rinnas;
 • kõrge või madal vererõhk;
 • jäsemete nõrkus;
 • luu- ja lihaskonna haigused, näiteks seljavalud;
 • ülekaalulisus;
 • vaimuhaigused.
 • Kandidaatidele, kes soovivad tõsta kvalifikatsiooni Tasemele 2 – töökogemus 1. taseme spetsialistina vähemalt üks aasta ja rohkem kui 1000 töötundi „köisligipääsu” meetodi rakendusega, seda kinnitavate kirjete olemasolu isiklikus Logiraamatus (Kõrgtööde register).
 • Kandidaatidele, kes soovivad tõsta kvalifikatsiooni Tasemele 3 – töökogemus 2. taseme spetsialistina vähemalt üks aasta ja rohkem kui 1000 töötundi „köisligipääsu” meetodi rakendusega, seda kinnitavate kirjete olemasolu isiklikus Logiraamatus (Kõrgtööde register).
 • Õppetasu maksmine

„Kõrgehitustööliste õpe”

 • Vanus üle 18 a
 • Arstitõend, mis kinnitab tervisliku sobivust kõrgtööde läbiviimiseks. Läbivaatus peab olema tehtud kindlate riskide arvestusega ning sisaldama märget „Töötamiseks sobilik”.
 • Õppetasu maksmine