Kursus

Kõrgehitustööliste õpe

Liikumine ja positsioneerumine

Antud koolitus on mõeldud:

  • Isikutele, kes soovivad omandada vajalikud oskused ja kvalifikatsiooni OHUTUKS töötamiseks kõrgustes (hooned, ehitised, konstruktsioonid ja mehhanismid). Tase 1, Tase 2.
  • Tõsta või kinnitada esimese või teise taseme kvalifikatsioone.

Kursuse pikkus:

Tase 1 – 8 tundi (6,5 õppetundi + 1,5 eksamitundi = 1 päev)

Tase 2 – 16 tundi (12 õppetundi + 4 eksamitundi = 2 päeva)

Lähimad toimumisajad: Kursus on planeerimisel. (Registreerimine)

Eksamipäevad: Läbitud materjali kohta toimub teadmiste kontroll igal materjali esitamise või sellele järgneval päeval.

Hind:

Tase 1 –

Tase 2 –

Koolituse põhieesmärgid:

  • Tase 1 – Pakkuda vajalikku infot kõrgtöödele esitatavate, seadusandlikest ja normatiivaktidest tulenevatest nõuetest; Pakkuda vajalikku infot kukkumiskaitsevahendite kohta (valik, reguleerimine, kasutamine ja kontroll); Pakkuda vajalikku teavet ohtude ja nende kontrollmeetmete kohta; Pakkuda vajalikke praktilisi oskusi liikumiseks ja positsioneerumiseks kõrgustes; Pakkuda vajalikke praktilisi oskusi isikukaitsevahendite süsteemide ja elementide valiku, kasutuse ja hoolduse kohta; Õpetada köisligipääsu tehnikate (meetodite) praktilist kasutamist kolleegide päästmisel.
  • Tase 2 – Pakkuda vajalikku infot esimese taseme nõuete kohta; Lisaks pakkuda vajalikku infot isikukaitsevahendite kasutamiseks spetsiifilise töö puhul; Pakkuda vajalikku infot planeerimis– ja juhtimissüsteemist, tööülesannete ja vastutuste jagamisest kõrgtööde ja päästetegevuste läbiviimisel.
  • Pakkuda vajalikke praktilisi oskusi kannatanu evakueerimiseks.
  • Hinnata õppijate poolt omandatud teadmisi ja oskusi sellele järgneva ligipääsuga tööle ning täiustumisele töökohal, mis toimuks rohkem kogenud kolleegide kontrolli all.

Eksami sooritamise tingimused, väljastatav sertifikaat:

Esimese taseme eksam

30 teoreetilist küsimust, mitme-valikuga, A, B, C, vastavalt esimese taseme õppekavale. 1 minut küsimuse kohta, läbimiseks tuleb vastata õigesti 80% küsimustest.

Praktiline eksam, õppija peab näitama üles õiget suhtumist kõrgtöödesse, panema selga ja reguleerima turvarakmeid, ronima amortisaatori ja MGO karabiinidega konstruktsioonile, positsioneeruma, keerama kruvi kinni või lahti, varustuse positsioneerumiseks maha võtma ning alla tulema. Ronima üles ja alla eelpaigaldatud kukkumiskaitsesüsteemiga trepist. Kasutama ankrusüsteemi kukkumistsooni sattumise piiramiseks, näidates selle kõrgtöö tehnika mõistmist ja piiranguid.

Teise taseme eksam

30 teoreetilist küsimust, mitme-valikuga, A, B, C, D vastavalt teise taseme õppekavale. 1 minut küsimuse kohta, läbimiseks tuleb vastata õigesti 80% küsimustest.

Praktiline eksam, õppija peab näitama üles õiget suhtumist kõrgtöödesse, panema selga ja reguleerima turvarakmeid, ronima amortisaatori ja MGO karabiinidega konstruktsioonile, teine peab ta sealt ära päästma. Näitama eelpaigaldatud kukkumiskaitsesüsteemiga trepile kinni jäänud kannatanu päästmist.

Kursuse eduka läbimise korral omandatud teadmised ja oskused:

  • Kursuse läbinu omab minimaalselt vajalikke teadmisi kõrgtööde teostamiseks vastavalt tema kvalifikatsiooni tasemele ning võib jätkata oskuste täiustamist töökohal, pidades kinni nõuetest.
  • Tase 1 – on võimeline seadma töökorda ja kasutama isikukaitsevahendeid, OHUTULT liikuma ja positsioneeruma kõrgustel, tegutsema hädaolukorras.
  • Tase 2 – on võimeline näitama üles sügavamaid teadmisi ja oskusi kui on nõutud esimeselt tasemelt; omab teadmisi vastavatest töötehnikatest ja seadusandlusest; omab põhjalike teadmisi parimatest kindlustuse ja päästetööde korraldamise meetoditest. Omab vajalike planeerimis- ja kontrollimisoskusi. Teise taseme läbinu võib peale ametipraktika läbimist ja kinnitamist saada ohutusjuhiks – tööprojektidel köisligipääsutööde eest vastutajaks.