Kursus

Paneelidevaheliste vuukide ja muude liitekohtade hermetiseerimise

Praktiline koolitus

Sihtgrupp ja õppe alustamise nõue: Isikud, kes soovivad omandada uue eriala teadmisi, tõsta praktilist kvalifikatsiooni, kes soovivad täiendada oma teoreetilisi teadmisi vuukide hermetiseerimise nõuetest ehituses ning tänapäeva turul esindatud materjalide tehnilistest omadustest.

Koolituse lõpuks õppija:

  • mõistab kvaliteetse töö teostamise protsessi olemust
  • koostab tööde plaani, mis sisaldab kvaliteetse töö teostamiseks vajalike materjalide ja tööriistade loetelu
  • oskab rakendada töös kvaliteetseid materjale, mis vastavad tehnilisele ülesannele ja tööle esitatavatele nõuetele

Kursuse pikkus: 35 akadeemilist tundides

Hind (lisandub käibemaks): 1050 EUR (sisaldab koolitust, õppematerjale, varustust, kohvipause, hommiku-, lõuna- ja õhtusööke, majutust)

Õppekeel: eesti, vene

Lähimad toimumisajad: ei ole

Õppe sisu:

  • Rakendamise alad, käesoleva õppe raames (paneelidevahelised vuugid, akende ühenduskohad, erinevate tasandite ühenduskohad, deformatsioonidega ühenduskohad põrandatel ja seintel, pindade liigid)
  • Teooria – tööde teostamise tehnoloogia ja lõpptulemusele esitatavad nõuded, sh sõltuvalt rakendamise alast
  • Materjalid: tüübid, omadused, brändid turul
  • Abivahendid ja lisatarvikud
  • Tööriistad: liigid, ettevalmistus, hooldus
  • Praktikatunnid omandatud teoreetilise materjali põhjal

Eksami sooritamise tingimused, väljastatav sertifikaat: Teoreetilise ja praktilise eksami arvestus, spetsialisti diplom (eksami mittesooritamisel või mittetäielikul kursuse läbimisel – vähem kui 75% õppeajast – kursusel osalemise tunnistus)