Õppekorralduse tingimused

 1. Koolituse kvaliteedi tagamiseks:

  1. Kõik koolituskavad töötatakse välja konkreetse koolitusvaldkonna õigusaktide, kutsestandardite nõuete, kutseühenduste ning materjalide, seadmete ja varustuse tootjate soovituste alusel. Vältimaks vananenud teabe esitamist, ajakohastatakse õppematerjali regulaarselt.
  2. Juhendajaid ja õpetajaid kontrollitakse ning nad tõendavad oma vastavust kutse- ja seadusnõuetele, võtavad regulaarselt osa täienduskoolitustest ja ümberõppest oma pädevuse valdkonnas. Kõik koolitusel osaleda soovijad saavad õpetajate kutseoskust tõendavate dokumentidega tutvuda siin – https://www.albon.ee/oppekava/oppejoud-oppeasutus/ või teha järelepärimise.
  3. Koolitusruume kontrollitakse ja tõendatakse nende vastavust tuleohutuse, tööohutuse ja kutsekoolituse nõuetele, samuti auditeeritakse neid regulaarselt. Kõik koolitusel osaleda soovijad saavad dokumentidega tutvuda siin – https://www.albon.ee/oppekava/oppejoud-oppeasutus/ või teha järelepärimise.
  4. Pärast koolituse läbimist antakse koolitusel osalenutele võimalus saada ja / või jätta tagasiside järgmisel viisil:
   1. täites tagasiside vormi;
   2. kirjutades vabas vormis e-kirja aadressile training@albon.ee või info@albon.ee

  Albon Training Centre kogub infot, analüüsib seda regulaarselt, teeb järeldusi ja koolituskavas õigel ajal muudatusi.

 2. Koolitusele registreerimise kord

  Koolituskeskuse Albon Training Centre koolitusel osaleda soovija kohustub:

  1. tutvuma koolituse tingimuste ja korraga, klõpsates koolituskeskuse avalehel või koolituse kirjelduses oleval lingil, ning seejärel koolitusele registreerumiseks kinnitama vastava koolituse tingimuste ja korraga tutvumist;
  2. teadma ja mõistma valitud koolituse nimetust, olles tutvunud selle kirjeldusega, kus on kirjas kursuse nimetus, juhendaja / õpetaja nimi, kestus, lähimad koolituspäevad, maksumus, õppekeeled, kellele on see koolitus mõeldud, koolituse eesmärk, koolituse sisu lühikirjeldus, koolituse eeldatav õpitulemus;
  3. tutvuma koolituse nõuete ja soovitustega, klõpsates veebilehe menüüs oleval koolituse lingil;
  4. registreeruma koolitusele, klõpsates koolituse kirjelduses või veebilehe menüüs oleval lingil, ja täitma registreerimisvormi;
  5. koolitusel osaleda soovija loetakse koolitusele registreerituks (edaspidi Kandidaat), kui on tasutud vähemalt 30% koolituse kogumaksumusest. Kandidaat lubatakse koolitusele, kui selle alguseks on koolituse maksekontole laekunud kogu summa;
  6. kui koolitusele võetakse kindel arv inimesi, võib kandidaat taotleda eelregistreerimist, klõpsates kursuse kirjelduses või veebilehe menüüs oleval lingil ja täites vastava vormi;
  7. koolitusel osalemast loobumisest saab Kandidaat teatada igal ajal, saates e-kirja aadressile koolitus@albon.ee või info@albon.ee.
 3. Õppemaksu tasumise kord, õppemaksust vabastamine

  1. Pärast koolitusele registreerimise kinnitust saadetakse kandidaadile tasumiseks arve. Kandidaat loetakse koolitusele registreerituks, kui tasutud on vähemalt 30% koolituse kogumaksumusest. Kandidaat lubatakse koolitusele, kui selle alguseks on koolituse maksekontole laekunud kogu summa.
  2. Kandidaadi saab õppemaksust vabastada ainult juhul, kui on olemas esialgne garantiidokument, et kolmas isik (Eesti Töötukassa, Kandidaadi tööandja jms) tasub kogu koolituse maksumuse.
 4. Õppemaksu tagastamise kord

  Õppemaksu võib tagastada järgmistel juhtudel:

  1. kui makse on tehtud, kuid koolitust ei toimunud kandidaatide ebapiisava arvu tõttu või koolituse korraldajate süül, siis tagastatakse makse täies mahus 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates koolituse tühistamise teate kuupäevast pangakontole, millelt makse oli laekunud;
  2. kui kandidaat on teavitanud koolituse korraldajaid koolitusest loobumisest e-kirjaga aadressile koolitus@albon.ee või info@albon.ee:
   1. hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne koolituse algust – makse tagastatakse 100% ulatuses (pangaarvele, millelt makse oli laekunud) 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui korraldajad on kirja kätte saanud (kandidaat kohustub iseseisvalt kontrollima, et korraldajad on kirja kätte saanud);
   2. hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne koolituse algust – makse tagastatakse 50% ulatuses (pangaarvele, millelt makse oli laekunud) 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui korraldajad on kirja kätte saanud (kandidaat kohustub iseseisvalt kontrollima, et korraldajad on kirja kätte saanud);
   3. hiljem kui 15 päeva enne koolituse algust – makset ei tagastata.