Teenused

Alustage koostööd meiega

Joome kohvi ja räägime
äriasju.

Saada e-mail

Montaaž / Demontaaž

See teenus on väga tööstuslik ja spetsiifiline. Alati on vaja midagi muuta, modifitseerida, ära võtta, vedada midagi kuskilt välja ja siis vedada sisse paigaldada tagasi. Vajadus köis-ligipääsu spetsialistides tekib seal, kus on vaja midagi tõsta ja monteerida, aga tõstukid ning teised tõstemehhanismid ei sobi või ei ole majanduslikult õigustatud.

Me teostame selliseid (de)monteerimisi nagu:

 • Hoonete ja ehitiste karkasside metallkonstruktsioonid

Selle alla kuuluvad konstruktsioonid, mis on mõeldud kandekarkasside, kolonnide, talade, pikitalade, sõrestike ehitamiseks, samuti armatuurkarkassid ja –võrgud, samasse kategooriasse võib koondada ka sildade ning viaduktide metallkarasse.

 • Piiravad konstruktsioonid kõrgustel

Need on esmajärjekorras konstruktsioonid, mis on mõeldud katuste, avatud platside, sildade ning viaduktide piiramiseks kõrgustel. Abikarkassi tüüpi metallkonstruktsioonid, millele on mõeldud järgnevalt kinnitada erinevaid fassaadi elemente, näiteks paneelid, profiilmetall või metallist fassaadkassetid.

 • Metallkõrgkonstruktsioonid

Kõrgkonstruktsioonide põhitüüpideks on erinevate elektriliini tugede, mastide konstruktsioonid, sidetornide ning tornikraanade metallkarkassid, samuti mastide ja tugede karkassid, mis on mõeldud valgustusseadmete monteerimiseks.

 • Tehnoloogilised, teenindavad ja abi-metallkonstruktsioonid

Selle alla kuuluvad esmajärjekorras erinevate dekoratiivsete ja keerdtreppide konstruktsioonid, konsoolid ja rennid, mis on mõeldud kaablite ja torude paigaldamiseks, platsid ja ülekäigud, mis on mõeldud ligipääsu võimaldamiseks tehnoloogilistele seadmetele, samuti ehitustornide, tellingute, raam- ja alustugede ning raketisesüsteemide monteerimiseks mõeldud tugede konstruktsioonid, erinevad ajutised ning abi- metallkonstruktsioonid, mida kasutatakse ehituskonstruktsioonide ja tehnoloogiliste seadmete ümberpaigutuse, tõstmise ning monteerimise käigus.

 • Erinevad seadmed, agregaadid, mehhanismid

Valgustus- ja signaalseadmed, mõõteseadmed, sideseadmed, konditsioneerimise ja ventilatsiooni mehhanismid, mootorid ja palju muud.

 • Erinev välireklaam
 • Side- ja elektrijuhtmete, väliste välgu- ja piksekaitse paigaldus ja monteerimine
 • Ehitustellingute ja rippkonsoolide montaaž
 • Geodeetiliste kuplite montaaž
 • Kõrgustööde kukkumisvastaste ohutussüsteemide ning lumetõkete paigaldus
 • Eksterjööri detailide ja elementide montaaž ja paigaldus