Teenused

Alustage koostööd meiega

Joome kohvi ja räägime
äriasju.

Saada e-mail

Puhastustööd

Kõrguspuhastus ühendab endas selliseid tööstusalpinismi teenuseid, nagu akende pesu, fassaadide puhastus, tehaste puhastus tolmust, katuste puhastus lumest ja jääst. Kõrguspesu ja -puhastuse nõudluse kasv tekitab soodsaid tingimusi uute puhastustehnoloogiate arendamiseks.

Tööstusalpinism sellel alal aitab leida optimaalseid lahendusi probleemidele. Pesu- ja puhastustegevus kõrgusel ei piirdu vaid hoonete välisosaga. Kõrguspuhastust kasutatakse tänapäeval sageli ka kõrge laega ruumides – need on tööstustehased, laoruumid, spordihooned ja kaubanduskeskused. Tolm ja mustus, mis sadestuvad ülemistel pindadel, raskendavad märgatavalt ruumi puhastust, ning seetõttu aitab tööstusalpinismi meetod teostada kõige raskesti ligipääsetavate kohtade puhastust kõrgustel. Eriti aktuaalsed on kõrguspuhastuse teenused ruumidele, mis vajavad pidevat puhtuse hoidmist, kus ligipääs inseneriühendustele, taladele, sõrestikele ja õhušahtidele on äärmiselt raskendatud.

Albon Group tööstusalpinistid on valmis kiirelt, kvaliteetselt ning ohutult pakkuma järgnevaid teenuseid:

  • laevatrümmide ning tanklaevade lastiruumide puhastus ja pesu;
  • hoone fassaadi pesu;
  • kõrgreklaamkilpide pesu;
  • tööstus-, kontori- ja eluhoonete, ehitiste ja ruumide raskesti ligipääsetavate kohtade puhastus;
  • survepesu;
  • teised kõrguspuhastuse liigid;
  • katuste puhastus lumest, jääpurikatest ja jäitest;
  • lehtrite ja rennide puhastus jäitest;