Tutvustav kursus

Köisligipääsu tehniku eriala esitlus.

Kursuse viib läbi: Teooria – Andrei Bondarev, Albon Group OÜ juhatuse liige / Praktika – Dmitri
Bondarev L3, Albon Group OÜ juhatuse liige

Kursuse pikkus: 1 päev / 8 tundi = 2,5 tundi teooriat 5,5 tundi praktilisi harjutusi

Lähimad toimumisajad: Koolitus toimub vähemalt kahest osalejast koosneva grupi täitumisel (Eelregistreerimine)

Hind: 38.50 eurot (sisaldab õpet, materjale, varustust, kohvipause, lõunat)

Õppekeel: vene, eesti, inglise

Antud koolitus on mõeldud isikutele, kes soovivad saada ettekujutuse köisligipääsu meetodi abil kõrgtööde läbiviimisest, samuti kindlustamise ja kõrgustes positsioneerumise võimalustest ja meetoditest, mida kasutatakse tööstuses, sealhulgas kõrgtööde puhul tootmistegevuses, ehituses (nii tööstus-, kui tsiviilehituses), puhastuses, laevaehituses, tuuleenergias, erinevat tüüpi järelevalves.

Nimelt: Saada infot köisligipääsu tehnikutele ja muudele kõrgtöid läbiviivatele spetsialistidele esitatavate nõuete kohta. Saada infot võimalikest kõrgtööde ohutuse meetoditest ja abinõudest, mis põhinevad seadusandlikel ja normatiivsetel aktidel. Tutvuda erinevat tüüpi isikukaitsevahenditega. Tutvuda kõrgustes töötamise võimalike riskidega. Kogeda viibimist toeta asendis ning liikuda iseseisvalt köisligipääsu meetodi abil; õppida praktiliselt tundma kindlustuse tagamise printsiipe.

Antud koolituse eesmärk: anda õppijatele eelteadmised eriala spetsiifika kohta, samuti tuvastada juba algstaadiumis mittesobivused, et vältida asjatut õppija aja ja vahendite raiskamist.

Kursuse ülesehitus ja ülesannete kirjeldus: Kursus on sisustatud nii teoreetilise kui praktilise infoga.

Teooria: Elukutse ajalugu. Kõrgustes töötamse võimalikud meetodid; Köisligipääsu meetodite abil ohutu töötamise põhimõtted; Isikukaitsevahendite liigid – turvarakmed, kiivrid, julgestusvahendid, tõstevahendid, köied, ühenduselemendid, abielemendid. Julgestusvahendite tööpõhimõtted, Tõstevahendite tööpõhimõtted, Laskumisvahendite tööpõhimõtted.

Praktika: Köisligipääsu meetodi kasutamise võimaluste demonstreerimine. Praktiline laskumine, praktiline tõus, sõlmede ja muude takistuste praktiline läbimine, praktiline üleminek köielt köiele. Erinevate kannatanu päästmisvõimaluste demonstreerimine, võimalusega olla kannatanu rollis.

Kursuse läbimisel omandatud teadmised ja oskused: Peale kursuse läbimist saab õppija üldettekujutuse seadusandlusest tulenevatest köisligipääsu tehnikutele esitatavatest nõuetest, tööspetsiifika reeglitest ja tingimustest, kasutatava varustuse tööpõhimõtetest, kasutatavatest köiesõlmedest, köisligipääsu meetodite abil tööde läbiviimisel ja kõrgusel positsioneerumisel rakendatavatest ohutuse aluspõhimõtetest.

Õppe läbimisel saab õppija võimaluse otsustada oma suhtumise üle antud töötegevusse, samuti hinnata oma sobivust ja nõuete vastuvõetavust.